•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 48. rész

« 47. rész 49. rész »

 
Zsolt 48:1 A Kóráh fiainak zsoltáréneke.
Zsolt 48:2 Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén.
Zsolt 48:3 Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa.
Zsolt 48:4 Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék.
Zsolt 48:5 Mert ímé, a királyok összegyűltek, de tovatüntek együttesen.
Zsolt 48:6 Meglátták ők, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak.
Zsolt 48:7 Rémület fogta el ott őket, fájdalom, a milyen a szülőasszonyé;
Zsolt 48:8 A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit.
Zsolt 48:9 A miként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában; örökre megerősítette azt az Isten! Szela.
Zsolt 48:10 A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében.
Zsolt 48:11 A milyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod.
Zsolt 48:12 Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért.
Zsolt 48:13 Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait.
Zsolt 48:14 Jól nézzétek meg sánczait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek:
Zsolt 48:15 Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig!

 

« 47. rész 49. rész »