•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 4. rész

« 3. rész 5. rész »

 
Zsolt 4:1 Az éneklőmesternek a neginóthra, Dávid zsoltára.
Zsolt 4:2 Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat!
Zsolt 4:3 Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? [Meddig] szerettek hiábavalóságot, és kerestek hazugságot? Szela.
Zsolt 4:4 Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr; meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok!
Zsolt 4:5 Haragudjatok, de ne vétkezzetek: beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Szela.
Zsolt 4:6 Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban.
Zsolt 4:7 Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arczodnak világosságát, oh Uram!
Zsolt 4:8 Nagyobb örömöt adsz [így] szívembe, mint a mikor sok az ő búzájok és boruk.
Zsolt 4:9 Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.
 

« 3. rész 5. rész »