•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 36. rész

« 35. rész 37. rész »

 
Zsolt 36:1 Az éneklőmesternek; az Úr szolgájáé, Dávidé.
Zsolt 36:2 A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben: nincs ő előtte isten-félelem;
Zsolt 36:3 Mert hízeleg néki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik.
Zsolt 36:4 Szájának beszéde hiábavalóság és hamisság; megszünt bölcs lenni [és] jót cselekedni.
Zsolt 36:5 Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, [és] nem veti meg a rosszat.
Zsolt 36:6 Uram, az égig [ér] a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
Zsolt 36:7 Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, [mint] a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!
Zsolt 36:8 Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.
Zsolt 36:9 Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.
Zsolt 36:10 Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
Zsolt 36:11 Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.
Zsolt 36:12 Ne támadjon engem a kevélynek lába, és ne üldözzön engem a gonosznak keze.
Zsolt 36:13 Hullnak már a gonosztevők; eltaszíttatnak és nem állhatnak fel!

 

« 35. rész 37. rész »