•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 35. rész

« 34. rész 36. rész »

 
Zsolt 35:1 Dávidé. Perelj Uram a velem perlőkkel; harczolj a velem harczolókkal.
Zsolt 35:2 Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre.
Zsolt 35:3 Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged.
Zsolt 35:4 Szégyen, gyalázat érje azokat, a kik lelkemet keresik; vettessenek hátra és piruljanak, a kik vesztemet koholják.
Zsolt 35:5 Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala verdesse [őket].
Zsolt 35:6 Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket.
Zsolt 35:7 Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójokat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek.
Zsolt 35:8 Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, a melyet kivetett, essék belé a veszedelembe.
Zsolt 35:9 Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában.
Zsolt 35:10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! A ki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő megrablójától.
Zsolt 35:11 Erőszakos tanúk állnak elő; azt kérdezik tőlem, a miről nem tudok.
Zsolt 35:12 Jóért roszszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet.
Zsolt 35:13 Pedig én az ő betegségökben gyászba öltöztem, bőjttel gyötörtem lelkemet, imádságom kebelemre vissza-vissza szállt.
Zsolt 35:14 Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem [érte;] mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútól meghajolva:
Zsolt 35:15 Ők pedig örültek az én bukásomon és összegyűltek; összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és nem nyugodtak,
Zsolt 35:16 Ingyenélők léha csúfkodásai közt fogaikat vicsorgatva rám.
Zsolt 35:17 Oh Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az oroszlánkölyköktől az én egyetlenemet.
Zsolt 35:18 Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.
Zsolt 35:19 Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám.
Zsolt 35:20 Mert nem beszélnek békességet, hanem a kik békességesek e földön, azok ellen álnok dolgokat koholnak.
Zsolt 35:21 Föltátották rám szájokat, azt mondták: Haha! Haha! Látta a szemünk.
Zsolt 35:22 Láttad, oh Uram – ne hallgass, oh Uram; ne légy távol tőlem!
Zsolt 35:23 Serkenj föl, ébredj ítéletemre, oh Uram, Istenem, az én ügyemért.
Zsolt 35:24 Ítélj meg engem a te igazságod szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne öröljenek rajtam!
Zsolt 35:25 Ne mondhassák szívökben: Örülj mi lelkünk! Ne mondhassák: Elnyeltük őt!
Zsolt 35:26 Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, a kik bajomnak örülnek; szégyen és gyalázat borítsa be őket, a kik felfuvalkodtak ellenem.
Zsolt 35:27 Vigadjanak és örüljenek, a kik kivánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, a ki kivánja az ő szolgájának békességét.
Zsolt 35:28 Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon.
 

« 34. rész 36. rész »