•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 28. rész

« 27. rész 29. rész »

Zsolt 28:1 Dávidé. Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló.

Zsolt 28:2 Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé.

Zsolt 28:3 Ne számlálj engem a hitetlenek és gonosztevők közé, a kik békességgel szólnak felebarátaikhoz, pedig gonoszság van szívökben.

Zsolt 28:4 Fizess meg nékik az ő cselekedeteik és igyekezetök rosszasága szerint; kezök munkája szerint fizess meg nékik; add meg nékik jutalmukat!

Zsolt 28:5 Minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira, lerontja őket és föl nem építi őket.

Zsolt 28:6 Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát.

Zsolt 28:7 Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.

Zsolt 28:8 Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége.

Zsolt 28:9 Tartsd meg a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald fel őket mindörökké!

« 27. rész 29. rész »