•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 25. rész

« 24. rész 26. rész »

 
Zsolt 25:1 Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet!
Zsolt 25:2 Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.
Zsolt 25:3 Senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok nélkül elpártolnak tőled.
Zsolt 25:4 Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Zsolt 25:5 Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
Zsolt 25:6 Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.
Zsolt 25:7 Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!
Zsolt 25:8 Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.
Zsolt 25:9 Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.
Zsolt 25:10 Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.
Zsolt 25:11 A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.
Zsolt 25:12 Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon.
Zsolt 25:13 Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet.
Zsolt 25:14 Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket.
Zsolt 25:15 Szemeim mindenha az Úrra [néznek,] mert ő húzza ki a tőrből lábamat.
Zsolt 25:16 Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.
Zsolt 25:17 Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem.
Zsolt 25:18 Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bűnömet.
Zsolt 25:19 Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem.
Zsolt 25:20 Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.
Zsolt 25:21 Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak.
Zsolt 25:22 Mentsd ki, Isten, Izráelt minden bajából.

 

« 24. rész 26. rész »