•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 24. rész

« 23. rész 25. rész »

Zsolt 24:1 Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.

Zsolt 24:2 Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.

Zsolt 24:3 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?

Zsolt 24:4 Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

Zsolt 24:5 Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.

Zsolt 24:6 Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób [nemzetsége,] a kik a te orczádat keresik. Szela.

Zsolt 24:7 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.

Zsolt 24:8 Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.

Zsolt 24:9 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!

Zsolt 24:10 Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.

« 23. rész 25. rész »

« 23. rész 25. rész »