•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 19. rész

« 18. rész 20. rész »

 
Zsolt 19:1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
Zsolt 19:2 Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.
Zsolt 19:3 Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.
Zsolt 19:4 Nem [olyan] szó, sem [olyan] beszéd, a melynek hangja nem hallható:
Zsolt 19:5 Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.
Zsolt 19:6 Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.
Zsolt 19:7 Kijövetele az ég [egyik] szélétől s forgása a [másik] széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.
Zsolt 19:8 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
Zsolt 19:9 Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
Zsolt 19:10 Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.
Zsolt 19:11 Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.
Zsolt 19:12 Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van.
Zsolt 19:13 Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.
Zsolt 19:14 Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.
Zsolt 19:15 Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.
 

« 18. rész 20. rész »