•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 16. rész

« 15. rész 17. rész »

Zsolt 16:1 Dávid miktámja. Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom.

Zsolt 16:2 Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.

Zsolt 16:3 A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden gyönyörűségem.

Zsolt 16:4 Megsokasodnak fájdalmaik, a kik más [isten után] sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatjokat és nem veszem nevöket ajkaimra.

Zsolt 16:5 Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.

Zsolt 16:6 Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem.

Zsolt 16:7 Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.

Zsolt 16:8 Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök.

Zsolt 16:9 Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik.

Zsolt 16:10 Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.

Zsolt 16:11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.

« 15. rész 17. rész »

« 15. rész 17. rész »