•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 149. rész

« 148. rész 150. rész »

Zsolt 149:1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

Zsolt 149:2 Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!

Zsolt 149:3 Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.

Zsolt 149:4 Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.

Zsolt 149:5 Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.

Zsolt 149:6 Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;

Zsolt 149:7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket!

Zsolt 149:8 Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.

Zsolt 149:9 Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

« 148. rész 150. rész »