•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 145. rész

« 144. rész 146. rész »

Zsolt 145:1 Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!

Zsolt 145:2 Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!

Zsolt 145:3 Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.

Zsolt 145:4 Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.

Zsolt 145:5 A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.

Zsolt 145:6 Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.

Zsolt 145:7 A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.

Zsolt 145:8 Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.

Zsolt 145:9 Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.

Zsolt 145:10 Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.

Zsolt 145:11 Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.

Zsolt 145:12 Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét.

Zsolt 145:13 A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 145:14 Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.

Zsolt 145:15 Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.

Zsolt 145:16 Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.

Zsolt 145:17 Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.

Zsolt 145:18 Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.

Zsolt 145:19 Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.

Zsolt 145:20 Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

Zsolt 145:21 Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!

« 144. rész 146. rész »

« 144. rész 146. rész »