•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 135. rész

« 134. rész 136. rész »

 
Zsolt 135:1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!
Zsolt 135:2 A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.
Zsolt 135:3 Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!
Zsolt 135:4 Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.
Zsolt 135:5 Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.
Zsolt 135:6 Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.
Zsolt 135:7 Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból.
Zsolt 135:8 A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig.
Zsolt 135:9 Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.
Zsolt 135:10 A ki megvert sok népet, és megölt erős királyokat:
Zsolt 135:11 Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.
Zsolt 135:12 És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.
Zsolt 135:13 Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged.
Zsolt 135:14 Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt.
Zsolt 135:15 A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.
Zsolt 135:16 Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;
Zsolt 135:17 Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!
Zsolt 135:18 Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, [és] mindazok, a kik bíznak bennök.
Zsolt 135:19 Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!
Zsolt 135:20 Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!
Zsolt 135:21 Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!

 

« 134. rész 136. rész »