•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 118. rész

« 117. rész 119. rész »

Zsolt 118:1 Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme!

Zsolt 118:2 Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme!

Zsolt 118:3 Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az ő kegyelme!

Zsolt 118:4 Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme!

Zsolt 118:5 Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott [és] tágas térre [tett] engem az Úr.

Zsolt 118:6 Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?

Zsolt 118:7 Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre.

Zsolt 118:8 Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

Zsolt 118:9 Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni.

Zsolt 118:10 Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket.

Zsolt 118:11 Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém őket.

Zsolt 118:12 Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében elvesztém őket.

Zsolt 118:13 Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.

Zsolt 118:14 Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul.

Zsolt 118:15 Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!

Zsolt 118:16 Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!

Zsolt 118:17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!

Zsolt 118:18 Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.

Zsolt 118:19 Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem az Urat!

Zsolt 118:20 Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.

Zsolt 118:21 Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!

Zsolt 118:22 A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!

Zsolt 118:23 Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!

Zsolt 118:24 Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!

Zsolt 118:25 Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!

Zsolt 118:26 Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!

Zsolt 118:27 Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.

Zsolt 118:28 Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.

Zsolt 118:29 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!

« 117. rész 119. rész »

« 117. rész 119. rész »