•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 115. rész

« 114. rész 116. rész »

 
Zsolt 115:1 Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
Zsolt 115:2 Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök?
Zsolt 115:3 Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi.
Zsolt 115:4 Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.
Zsolt 115:5 Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;
Zsolt 115:6 Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;
Zsolt 115:7 Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal.
Zsolt 115:8 Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, [és] mindazok, a kik bíznak bennök!
Zsolt 115:9 Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
Zsolt 115:10 Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
Zsolt 115:11 A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
Zsolt 115:12 Az Úr megemlékezik mi rólunk [és] megáld [minket]; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát.
Zsolt 115:13 Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.
Zsolt 115:14 Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.
Zsolt 115:15 Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.
Zsolt 115:16 Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
Zsolt 115:17 Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.
Zsolt 115:18 De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

 

« 114. rész 116. rész »