•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 111. rész

« 110. rész 112. rész »

Zsolt 111:1 Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.

Zsolt 111:2 Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.

Zsolt 111:3 Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

Zsolt 111:4 Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.

Zsolt 111:5 Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.

Zsolt 111:6 Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.

Zsolt 111:7 Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.

Zsolt 111:8 Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.

Zsolt 111:9 Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.

Zsolt 111:10 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

« 110. rész 112. rész »

« 110. rész 112. rész »