•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 102. rész

« 101. rész 103. rész »

Zsolt 102:1 A nyomorultnak imádsága, a mikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé.
Zsolt 102:2 Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád!
Zsolt 102:3 Ne rejtsd el a te orczádat tőlem; mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a te füledet; mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem!
Zsolt 102:4 Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök.
Zsolt 102:5 Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem; még kenyerem megevéséről is elfelejtkezem.
Zsolt 102:6 Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt.
Zsolt 102:7 Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz; olyanná lettem, mint a bagoly a romokon.
Zsolt 102:8 Virrasztok és olyan vagyok, mint a magános madár a háztetőn.
Zsolt 102:9 Minden napon gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek én reám.
Zsolt 102:10 Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könyekkel vegyítem,
Zsolt 102:11 A te felindulásod és búsulásod miatt; mert felemeltél engem és földhöz vertél engem.
Zsolt 102:12 Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam.
Zsolt 102:13 De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre [áll.]
Zsolt 102:14 Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő.
Zsolt 102:15 Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik.
Zsolt 102:16 És félik a népek az Úrnak nevét, és e földnek minden királya a te dicsőségedet;
Zsolt 102:17 Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében.
Zsolt 102:18 Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta.
Zsolt 102:19 Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat.
Zsolt 102:20 Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett le az Úr.
Zsolt 102:21 Hogy meghallja a fogolynak nyögését, [és] hogy feloldozza a halálnak fiait.
Zsolt 102:22 Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben.
Zsolt 102:23 Mikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak.
Zsolt 102:24 Megsanyargatta az én erőmet ez útban, megrövidítette napjaimat.
Zsolt 102:25 Ezt mondám: Én Istenem! Ne vígy el engem az én napjaimnak felén; a te esztendeid nemzedékek nemzedékéig [tartanak.]
Zsolt 102:26 Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája.
Zsolt 102:27 Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak.
Zsolt 102:28 De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak.
Zsolt 102:29 A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvok erősen megáll előtted.

 

« 101. rész 103. rész »