•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 1. rész

« Zsoltárok könyve 2. rész »

Zsolt 1:1 Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;

Zsolt 1:2 Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

Zsolt 1:3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

Zsolt 1:4 Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.

Zsolt 1:5 Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.

Zsolt 1:6 Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.

« Zsoltárok könyve 2. rész »

« Zsoltárok könyve 2. rész »