•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zakariás 5. rész

« 4. rész 6. rész »

 
Zak 5:1 Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, egy könyv repül vala.
Zak 5:2 És monda nékem: Mit látsz te? És én mondám: Látok egy repülő könyvet, húsz sing a hossza és tíz sing a széle.
Zak 5:3 És monda nékem: Ez az átok, a mely kihat az egész föld színére; mert mindaz, a ki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni, és mindaz, a ki [hamisan] esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni.
Zak 5:4 Kibocsátom ezt, szól a Seregeknek Ura, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, a ki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt, s annak fáit és köveit.
Zak 5:5 Majd kijöve az angyal, a ki beszél vala velem, és monda nékem: Emeld csak fel szemeidet, és lásd meg: micsoda az, a mi kijön?
Zak 5:6 És mondám: Micsoda ez? Ő pedig mondá: Az, a mi kijön, mérőedény. És mondá: Ilyen a formájok az egész földön.
Zak 5:7 És ímé, egy kerek ón-darab repül vala, és ül vala egy asszony a mérő- edény közepében.
Zak 5:8 És mondá: Ez az istentelenség. És veté ezt a mérő-edény közepébe, a darab ónt pedig veté annak szájára.
Zak 5:9 És felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, két asszony jöve elő, és szél vala szárnyaikban, és szárnyaik olyanok, mint az eszterágnak szárnyai, és felemelék a mérő-edényt a föld és az ég közé.
Zak 5:10 És mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem: Hová viszik ezek a mérő- edényt?
Zak 5:11 És mondá nékem: Hogy házat építsenek annak a Sineár földén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén.

 

« 4. rész 6. rész »