•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 6. rész

« 5. rész 7. rész »

 
Péld 6:1 Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, [és] kezedet adván, kötelezted magadat másért:
Péld 6:2 Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
Péld 6:3 Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
Péld 6:4 Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,
Péld 6:5 Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a [vadász] kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.
Péld 6:6 Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
Péld 6:7 A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
Péld 6:8 Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
Péld 6:9 Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
Péld 6:10 Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
Péld 6:11 Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!
Péld 6:12 Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár,
Péld 6:13 A ki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
Péld 6:14 Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
Péld 6:15 Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
Péld 6:16 E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:
Péld 6:17 A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
Péld 6:18 Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
Péld 6:19 A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!
Péld 6:20 Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
Péld 6:21 Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
Péld 6:22 Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
Péld 6:23 Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.
Péld 6:24 Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől.
Péld 6:25 Ne kivánd az ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;
Péld 6:26 Mert a parázna asszony miatt [jut az ember] egy darab kenyérre, és [más] férfi felesége drága életet vadász!
Péld 6:27 Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?
Péld 6:28 Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?
Péld 6:29 Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt!
Péld 6:30 Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kivánságának betöltésére, mikor éhezik;
Péld 6:31 És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja;
Péld 6:32 A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
Péld 6:33 Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.
Péld 6:34 Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.
Péld 6:35 Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.

 

« 5. rész 7. rész »