•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 3. rész

« 2. rész 4. rész »

 Péld 3:1 Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd;
Péld 3:2 Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven.
Péld 3:3 Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;
Péld 3:4 Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.
Péld 3:5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Péld 3:6 Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Péld 3:7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.
Péld 3:8 Egészség lesz [ez] a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.
Péld 3:9 Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.
Péld 3:10 Eképen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi.
Péld 3:11 Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.
Péld 3:12 Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel.
Péld 3:13 Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.
Péld 3:14 Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme.
Péld 3:15 Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.
Péld 3:16 Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség.
Péld 3:17 Az ő útai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei: békesség.
Péld 3:18 Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok!
Péld 3:19 Az Úr bölcseséggel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel.
Péld 3:20 Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből [a vizek,] és a felhők csepegnek harmatot,
Péld 3:21 Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz [bölcseséget,] és a meggondolást!
Péld 3:22 És lesznek [ezek] élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak.
Péld 3:23 Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd.
Péld 3:24 Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod.
Péld 3:25 Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő;
Péld 3:26 Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.
Péld 3:27 Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, a kiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése.
Péld 3:28 Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, [a mit kér.]
Péld 3:29 Ne forralj a te felebarátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled.
Péld 3:30 Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonoszszal téged.
Péld 3:31 Ne irígykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd.
Péld 3:32 Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő titka.
Péld 3:33 Az Úrnak átka van a gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja.
Péld 3:34 Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja [azokat;] a szelídeknek pedig ád kedvességet.
Péld 3:35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.

 

« 2. rész 4. rész »