•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 25. rész

« 24. rész 26. rész »

 
Péld 25:1 Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.
Péld 25:2 Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
Péld 25:3 Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan.
Péld 25:4 Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek:
Péld 25:5 Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke.
Péld 25:6 Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj;
Péld 25:7 Mert jobb, ha [azt] mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, a kit láttak a te szemeid.
Péld 25:8 Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy [azt] ne [kelljen kérdened,] mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.
Péld 25:9 A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;
Péld 25:10 Hogy ne gyalázzon téged, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék.
Péld 25:11 [Mint az] arany alma ezüst tányéron: [olyan] a helyén mondott ige!
Péld 25:12 [Mint az] arany függő és színarany ékesség: [olyan] a []bölcs intő a szófogadó fülnél.
Péld 25:13 Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.
Péld 25:14 [Mint a] felhő és szél, melyekben nincs eső: [olyan] a férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal.
Péld 25:15 Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.
Péld 25:16 Ha mézet találsz, egyél a mennyi elég néked; de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.
Péld 25:17 Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged.
Péld 25:18 Pőröly és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
Péld 25:19 [Mint a] romlott fog és kimarjult láb: [olyan a] hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.
Péld 25:20 [Mint a] ki leveti ruháját a hidegnek idején, [mint] az eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a bánatos szívű ember előtt.
Péld 25:21 Ha éhezik, a ki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
Péld 25:22 Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.
Péld 25:23 Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.
Péld 25:24 Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban.
Péld 25:25 [Mint] [a] hideg víz a megfáradt embernek, [olyan] a messze földről való jó hírhallás.
Péld 25:26 [Mint a] megháborított forrás és megromlott kútfő, [olyan] az igaz, a ki a gonosz előtt ingadozik.
Péld 25:27 Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
Péld 25:28 [Mint] a megromlott és kerítés nélkül való város, [olyan] a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő lelkén!

 

« 24. rész 26. rész »