•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 23. rész

« 22. rész 24. rész »

 
Péld 23:1 Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted.
Péld 23:2 És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy.
Péld 23:3 Ne kivánd az ő csemegéit; mert ezek hazug étkek.
Péld 23:4 Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; [ez ilyen testi] eszességedtől szünjél meg.
Péld 23:5 Avagy a te szemeidet veted-é arra? holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és az ég felé elrepül!
Péld 23:6 Ne egyél az irígy szeműnek étkéből, és ne kivánd az ő csemegéit;
Péld 23:7 Mert mint a ki számítgatja [a falatot] magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád.
Péld 23:8 A te falatodat, a melyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted.
Péld 23:9 A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét.
Péld 23:10 Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj;
Péld 23:11 Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyöket ellened!
Péld 23:12 Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.
Péld 23:13 Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal.
Péld 23:14 Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.
Péld 23:15 Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is.
Péld 23:16 És vígadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán.
Péld 23:17 Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében [légy] egész napon;
Péld 23:18 Mert [ennek] bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.
Péld 23:19 Hallgass te, fiam, [engem,] hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.
Péld 23:20 Ne légy azok közül való, a kik borral dőzsölnek; azok közül, a kik hússal dobzódnak.
Péld 23:21 Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás.
Péld 23:22 Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.
Péld 23:23 Szerezz igazságot, és el ne adj; bölcseséget és erkölcsöt és eszességet.
Péld 23:24 Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülője annak vígadoz.
Péld 23:25 Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd.
Péld 23:26 Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.
Péld 23:27 Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony.
Péld 23:28 És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja.
Péld 23:29 Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?
Péld 23:30 A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására.
Péld 23:31 Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,
Péld 23:32 Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.
Péld 23:33 A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.
Péld 23:34 És olyan leszel, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején.
Péld 23:35 Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.

 

« 22. rész 24. rész »