•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 22. rész

« 21. rész 23. rész »

 
Péld 22:1 Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.
Péld 22:2 A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.
Péld 22:3 Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát; a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják.
Péld 22:4 Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.
Péld 22:5 Tövisek [és] tőrök vannak a gonosznak útában; a ki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.
Péld 22:6 Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.
Péld 22:7 A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.
Péld 22:8 A ki vet álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának vesszeje megtöretik.
Péld 22:9 Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.
Péld 22:10 Űzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszünik a patvarkodás és a szidalmazás.
Péld 22:11 A ki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király.
Péld 22:12 Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja.
Péld 22:13 A rest azt mondja: oroszlán van ottkin, az utczák közepén megölettetném.
Péld 22:14 Mély verem az idegen asszonyoknak szája; a kire haragszik az Úr, oda esik.
Péld 22:15 A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; [de] a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.
Péld 22:16 A ki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő [marháját]; a ki ád a gazdagnak: végre szűkölködésre [jut.]
Péld 22:17 Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit; és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra.
Péld 22:18 Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben; legyenek együtt állandók a te ajkaidon!
Péld 22:19 Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.
Péld 22:20 Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?
Péld 22:21 Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát: hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek.
Péld 22:22 Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;
Péld 22:23 Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.
Péld 22:24 Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;
Péld 22:25 Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen magadnak.
Péld 22:26 Ne légy azok közt, a kik kézbe csapnak, a kik adósságért kezeskednek.
Péld 22:27 Ha nincs néked miből megadnod; miért vegye el a te ágyadat te alólad?
Péld 22:28 Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid.
Péld 22:29 Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.

 

« 21. rész 23. rész »