•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 20. rész

« 19. rész 21. rész »

 
Péld 20:1 A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!
Péld 20:2 Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak rettentése; a ki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen.
Péld 20:3 Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől; valaki pedig bolond, patvarkodik.
Péld 20:4 A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit.
Péld 20:5 Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.
Péld 20:6 A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat?
Péld 20:7 A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána!
Péld 20:8 A király, ha az ő ítélőszékiben ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat.
Péld 20:9 Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől?
Péld 20:10 A kétféle font és a kétféle mérték, útálatos az Úrnál egyaránt mind a kettő.
Péld 20:11 Az ő cselekedetiből ismerteti meg magát még a gyermek is, ha tiszta-é, és ha igaz-é az ő cselekedete.
Péld 20:12 A halló fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettőt.
Péld 20:13 Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, [és] megelégszel kenyérrel.
Péld 20:14 Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő; de mikor elmegy, akkor dicsekedik.
Péld 20:15 Van arany és drágagyöngyök sokasága; de drága szer a tudománynyal teljes ajak.
Péld 20:16 Vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát.
Péld 20:17 Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere; de annakutána betelik az ő szája kavicsokkal.
Péld 20:18 A gondolatok tanácskozással erősek; és bölcs vezetéssel folytass hadakozást.
Péld 20:19 Megjelenti a titkot, a ki rágalmazó; tehát a ki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál.
Péld 20:20 A ki az ő atyját vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövétneke a legnagyobb setétségben.
Péld 20:21 A mely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik.
Péld 20:22 Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!
Péld 20:23 Útálatos az Úrnál a kétféle súly; és a hamis fontok nem jó dolgok.
Péld 20:24 Az Úrtól vannak a férfi lépései; az ember pedig mit ért az ő útában?
Péld 20:25 Tőr az embernek meggondolatlanul mondani: szent, és a fogadástétel után megfontolni.
Péld 20:26 Szétszórja a gonoszokat a bölcs király, és fordít reájok kereket.
Péld 20:27 Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, a ki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.
Péld 20:28 A kegyelmesség és az igazság megőrzik a királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székét.
Péld 20:29 Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj.
Péld 20:30 A kékek [és] a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások.

 

« 19. rész 21. rész »