•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 2. rész

« 1. rész 3. rész »

 
Péld 2:1 Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,

Péld 2:2 Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,

Péld 2:3 Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,

Péld 2:4 Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:

Péld 2:5 Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

Péld 2:6 Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem [származik.]

Péld 2:7 Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,

Péld 2:8 Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.

Péld 2:9 Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.

Péld 2:10 Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.

Péld 2:11 Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,

Péld 2:12 Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól;

Péld 2:13 A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain.

Péld 2:14 A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon.

Péld 2:15 A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok.

Péld 2:16 Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével hizelkedik,

Péld 2:17 A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik;

Péld 2:18 Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.

Péld 2:19 Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait.

Péld 2:20 Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed.

Péld 2:21 Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta.

Péld 2:22 A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.
 

« 1. rész 3. rész »