•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 12. rész

« 11. rész 13. rész »

Péld 12:1 A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő.

Péld 12:2 Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.

Péld 12:3 A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, [olyan] a megszégyenítő.

Péld 12:4 Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.

Péld 12:5 Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.

Péld 12:6 Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.

Péld 12:7 Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz.

Péld 12:8 Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű.

Péld 12:9 Az igaz az ő barmának érzését [is] ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.

Péld 12:10 A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az.

Péld 12:11 Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád [gyümölcsöt.]

Péld 12:12 Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.

Péld 12:13 Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.

Péld 12:14 A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.

Péld 12:15 A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.

Péld 12:16 A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.

Péld 12:17 Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.

Péld 12:18 Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.

Péld 12:19 Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.

Péld 12:20 Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.

Péld 12:21 Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.

Péld 12:22 Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.

Péld 12:23 A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz.

Péld 12:24 A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.

Péld 12:25 Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.

Péld 12:26 Nem süti meg a rest, a mit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége.

Péld 12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.
 

« 11. rész 13. rész »


 

« 11. rész 13. rész »