•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Náhum 1. rész

« Náhum próféta könyve 2. rész »

 
Náh 1:1 Ninive terhe; az elkosi Náhum látásának könyve.
Náh 1:2 Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal; bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és [haragot] tartó az ő gyűlölői ellen.
Náh 1:3 Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő.
Náh 1:4 Megfeddi a tengert és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libánon virága elfonnyad.
Náh 1:5 A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld, és a világ, és minden, a mi rajta él.
Náh 1:6 Ki állhatna meg haragja előtt, és ki birhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle.
Náh 1:7 Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat.
Náh 1:8 De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit setétség üldözi.
Náh 1:9 Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem.
Náh 1:10 Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk: megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló.
Náh 1:11 Belőled származott, a ki gonoszt koholt az Úr ellen, a ki álnokságot tanácsolt.
Náh 1:12 Így szól az Úr: Ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni.
Náh 1:13 Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom.
Náh 1:14 Felőled pedig azt rendeli az Úr: Nevednek ne támadjon többé magva; isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket; megásom sírodat, mert becstelen vagy.
Náh 1:15 Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat; mert nem vonul át rajtad többé a semmirekellő; mindenestől kiirtatott.
 

« Nágum próféta könyve 2. rész »


 

« Nágum próféta könyve 2. rész »