•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

5. Mózes 14. rész

« 13. rész 15. rész »

 
5Móz 14:1 Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok; ne vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopaszságot, a halottért,
5Móz 14:2 Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, a melyek a föld színén vannak.
5Móz 14:3 Semmi útálatosságot meg ne egyél.
5Móz 14:4 Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek: az ökör, juh, kecske,
5Móz 14:5 Szarvas, őz, bival, vadkecske, zerge, vad bika és jávor.
5Móz 14:6 És mindazt az állatot, a melynek hasadt a körme és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző az állatok között, megehetitek.
5Móz 14:7 De a kérődzők és hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: a tevét, a nyulat és hörcsököt, mert kérődznek ugyan, de körmük nem hasadt; tisztátalanok legyenek ezek néktek.
5Móz 14:8 És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek.
5Móz 14:9 Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben [élnek:] a minek úszó szárnya és pikkelye van, mind megegyétek;
5Móz 14:10 Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg ne egyétek; tisztátalan az néktek.
5Móz 14:11 Minden tiszta madarat megehettek.
5Móz 14:12 Ezek pedig, a melyeket meg ne egyetek közülök: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.
5Móz 14:13 A keselyű, a héja és a sólyom az ő nemével.
5Móz 14:14 Minden holló az ő nemével.
5Móz 14:15 A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.
5Móz 14:16 A kuvik, a fülesbagoly és a bölömbika.
5Móz 14:17 A pelikán, a gém és a hattyú.
5Móz 14:18 Az eszterág és a szarka az ő nemével; a büdösbanka és a denevér.
5Móz 14:19 Minden szárnyas féreg is tisztátalan legyen néktek; meg ne egyétek.
5Móz 14:20 Minden tiszta szárnyast megehettek.
5Móz 14:21 Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevénynek, a ki a te kapuidon belől [van], adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a gödölyét az ő anyja tejében.
5Móz 14:22 Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, a mely a te meződön terem.
5Móz 14:23 És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, a melyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását; hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben.
5Móz 14:24 Ha pedig hosszabb néked az út, hogysem oda vihetnéd azokat, mivelhogy távol esik tőled az a hely, a melyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened:
5Móz 14:25 Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened;
5Móz 14:26 És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe.
5Móz 14:27 A lévitát pedig, a ki a te kapuidon belől van, ne hagyd el, mert nincsen néki része, sem öröksége veled.
5Móz 14:28 A harmadik esztendő végén vidd ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba.
5Móz 14:29 És eljön a lévita (a kinek nincsen része és öröksége te veled), és a jövevény, árva és özvegy, a kik a te kapuidon belől [vannak], és esznek és megelégesznek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, a melyet végzesz.
 

« 13. rész 15. rész »

 

 

« 13. rész 15. rész »