•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

4. Mózes 33. rész

« 32. rész 34. rész »

4Móz 33:1 Ezek Izráel fiainak szállásai, a kik kijövének Égyiptom földéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.

4Móz 33:2 (Megírá pedig Mózes az ő kijövetelöket az ő szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az ő szállásaik, az ő kijövetelök szerint.

4Móz 33:3 Elindulának Rameszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára.

4Móz 33:4 (Az égyiptombeliek pedig temetik vala [azokat] a kiket megölt vala az Úr ő közöttök, minden elsőszülött[jö]ket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.)

4Móz 33:5 És elindulának Izráel fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban.

4Móz 33:6 És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, a mely van a pusztának szélén.

4Móz 33:7 És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, a mely van Baál-Czefon előtt, és tábort ütének Migdol előtt,

4Móz 33:8 És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; és tábort ütének Márában.

4Móz 33:9 És elindulának Márából, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfő és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.

4Móz 33:10 És elindulának Élimből, és tábort ütének a Veres tenger mellett.

4Móz 33:11 És elindulának a Veres tengertől, és tábort ütének a Szin pusztájában.

4Móz 33:12 És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában.

4Móz 33:13 És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban.

4Móz 33:14 És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize.

4Móz 33:15 És elindulának Refidimből, és tábort ütének a Sinai pusztájában.

4Móz 33:16 És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában.

4Móz 33:17 És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban.

4Móz 33:18 És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában.

4Móz 33:19 És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Péreczben.

4Móz 33:20 És elindulának Rimmon-Péreczből, és tábort ütének Libnában.

4Móz 33:21 És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában.

4Móz 33:22 És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban.

4Móz 33:23 És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél.

4Móz 33:24 És elindulának a Séfer hegyétől és tábort ütének Haradában.

4Móz 33:25 És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban.

4Móz 33:26 És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban.

4Móz 33:27 És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban.

4Móz 33:28 És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában.

4Móz 33:29 És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában.

4Móz 33:30 És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.

4Móz 33:31 És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban.

4Móz 33:32 És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban.

4Móz 33:33 És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában.

4Móz 33:34 És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában.

4Móz 33:35 És elindulának Abronából, és tábort ütének Eczjon-Geberben.

4Móz 33:36 És elindulának Eczjon-Geberből, és tábort ütének Czin pusztájában; ez Kádes.

4Móz 33:37 És elindulának Kádesből, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földének szélén.

4Móz 33:38 Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.

4Móz 33:39 Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén.

4Móz 33:40 Hallott pedig a Kananeus, Arad királya (ez pedig dél felől lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felől.

4Móz 33:41 És elindulának a Hór hegyétől, és tábort ütének Czalmonában.

4Móz 33:42 És elindulának Czalmonából, és tábort ütének Púnonban.

4Móz 33:43 És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban.

4Móz 33:44 És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé- Abárimban, a Moáb határán.

4Móz 33:45 És elindulának Ijé-[Abárim]ból, és tábort ütének Dibon-Gádban.

4Móz 33:46 És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban.

4Móz 33:47 És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében.

4Móz 33:48 És elindulának az Abarim hegységétől, és tábort ütének a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jérikhó ellenében.

4Móz 33:49 Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel- Hassittimig, a Moáb mezőségén.

4Móz 33:50 És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében, mondván:

4Móz 33:51 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:

4Móz 33:52 Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!

4Móz 33:53 Űzzétek ki a földnek [lakóit,] és lakozzatok abban; mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt.

4Móz 33:54 Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az ő örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az ő örökségét. A hová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.

4Móz 33:55 Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok.

4Móz 33:56 És akkor a miképen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.

« 32. rész 34. rész »

« 32. rész 34. rész »