•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

4. Mózes 2. rész

« 1. rész 3. rész »

4Móz 2:1 És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

4Móz 2:2 Az Izráel fiai, kiki az ő zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől.

4Móz 2:3 Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.

4Móz 2:4 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz.

4Móz 2:5 Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia.

4Móz 2:6 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz.

4Móz 2:7 Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia.

4Móz 2:8 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz.

4Móz 2:9 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre.

4Móz 2:10 Rúben táborának zászlója [legyen] dél felől az ő seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia.

4Móz 2:11 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz.

4Móz 2:12 Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.

4Móz 2:13 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz.

4Móz 2:14 Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia.

4Móz 2:15 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.

4Móz 2:16 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.

4Móz 2:17 Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták tábor[ával], a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója mellett.

4Móz 2:18 Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugot felé [legyen], és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia.

4Móz 2:19 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz.

4Móz 2:20 És ő mellette [legyen] Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia.

4Móz 2:21 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz.

4Móz 2:22 Azután [legyen] Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám, Gideóni fia.

4Móz 2:23 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz.

4Móz 2:24 Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolczezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.

4Móz 2:25 Dán táborának zászlója [legyen] észak felől az ő seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia.

4Móz 2:26 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz.

4Móz 2:27 Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia.

4Móz 2:28 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz.

4Móz 2:29 Azután [legyen] Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia.

4Móz 2:30 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz.

4Móz 2:31 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az ő zászlóik szerint.

4Móz 2:32 Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven.

4Móz 2:33 De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.

4Móz 2:34 És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az ő nemzetsége szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint.

« 1. rész 3. rész »