•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

2. Mózes 37. rész

 

« 36. rész 38. rész »

 
2Móz 37:1 És megcsinálá Bésaléel a ládát sittim-fából; harmadfél sing a hossza, szélessége másfél sing, magassága is másfél sing.

2Móz 37:2 És beborítá azt tiszta aranynyal, mind belől, mind kivül, és csinála reá arany pártázatot köröskörül.

2Móz 37:3 És önte annak négy arany karikát a négy szegletére; egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt.

2Móz 37:4 Csinála rúdakat is sittim-fából, és beborítá azokat aranynyal.

2Móz 37:5 És betolá a rúdakat a láda oldalán levő karikákba, hogy a láda hordozható legyen.

2Móz 37:6 Csinála fedelet is tiszta aranyból; harmadfél sing a hossza, másfél sing a szélessége.

2Móz 37:7 Csinála két Kérubot is aranyból, vert [aranyból] csinálá azokat, a fedél két végére.

2Móz 37:8 Az egyik Kérubot az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan; a fedélből veré ki a Kérubokat, a két végére.

2Móz 37:9 A Kérubok pedig kiterjeszték szárnyaikat felfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet, és arczaik egymással szembe valának; a fedél felé valának a Kérubok arczai.

2Móz 37:10 Megcsinálá az asztalt is sittim-fából: két sing a hossza, a szélessége egy sing, magassága másfél sing.

2Móz 37:11 És beborítá azt tiszta arannyal, és csinála reá köröskörül arany pártázatot.

2Móz 37:12 Csinála egy tenyérnyi széles karájt is köröskörül; és a karájhoz csinála arany pártázatot köröskörül.

2Móz 37:13 Azután önte hozzá négy arany karikát, és a karikákat ráilleszté a négy láb négy szegletére.

2Móz 37:14 A karikák a karáj mellett valának rúdtartókul, hogy az asztalt hordozhassák.

2Móz 37:15 Megcsinálá a rúdakat is sittim-fából, és azokat beborítá aranynyal, hogy hordozhassák az asztalt.

2Móz 37:16 Megcsinálá az asztalra való edényeket is: tálait, csészéit, kelyheit és kancsóit, a melyekkel italáldozatot áldoznak, tiszta aranyból.

2Móz 37:17 Megcsinálá a gyertyatartót is tiszta aranyból, vert [aranyból] csinálá a gyertyatartót; szára, ága, csészéi, gombjai és virágai ő magából valának.

2Móz 37:18 És hat ág jöve ki oldalaiból; egyik oldalról is három gyertyatartó-ág, másik oldalról is három gyertyatartó-ág.

2Móz 37:19 Három mandolavirágformájú csésze vala az egyik ágon, gombbal és virággal; így a másik ágon is három mandolavirágformájú csésze vala gombbal és virággal; így vala mind a hat ágon, a melyek kijövének a gyertyatartóból.

2Móz 37:20 A gyertyatartón pedig négy mandolavirágformájú csésze vala, gombjaikkal és virágaikkal.

2Móz 37:21 És gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, a hat ág szerint, a mely belőle jöve ki.

2Móz 37:22 Gombjaik és ágaik belőle valának; az egész egy vert munka vala, tiszta aranyból.

2Móz 37:23 És megcsinálá hét mécsét is, és azoknak hamvvevőit és hamutartóit, tiszta aranyból.

2Móz 37:24 Egy talentom tiszta aranyból csinálá azt meg hozzá tartozó eszközeit is mind.

2Móz 37:25 Megcsinálá a füstölő oltárt is sittim-fából; hossza egy sing, szélessége is egy sing, négyszögű; magassága pedig két sing; ő magából valának szarvai.

2Móz 37:26 És beborítá azt tiszta aranynyal, tetejét és oldalait köröskörül, és a szarvait is; és csinála hozzá arany pártázatot köröskörül.

2Móz 37:27 És két arany karikát csinála hozzá, a pártázata alá, a két oldalán, mindkét oldalára, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozhassák azt.

2Móz 37:28 A rúdakat is sittim-fából csinálá meg, és azokat is beborítá aranynyal.

2Móz 37:29 A szent kenetnek olaját is megcsinálá, és a tiszta fűszerekből való füstölőt a kenetkészítő mestersége szerint.
 

« 36. rész 38. rész »