•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

2. Mózes 25. rész

« 24. rész 26. rész »

 
2Móz 25:1 És szóla az Úr Mózeshez, mondván:
2Móz 25:2 Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertől, a kit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat.
2Móz 25:3 Ez pedig az az ajándék, a mit tőlök szedjetek: arany és ezüst és réz.
2Móz 25:4 És kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű [fonal], meg len [fonal,] és kecskeszőr.
2Móz 25:5 És veresre festett kosbőrök, és borzbőrök, és sittim-fa.
2Móz 25:6 Mécsbe való olaj, kenet-olajhoz való arómák, és füstöléshez való fűszerek.
2Móz 25:7 Ónix-kövek és foglalni való kövek, az efódhoz és a hósenhez.
2Móz 25:8 És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam.
2Móz 25:9 Mindenestől úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.
2Móz 25:10 És csináljanak egy ládát sittim-fából; harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset, és másfél sing magasat.
2Móz 25:11 Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belől is kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörűl arany pártázatot.
2Móz 25:12 És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd [azokat] a négy szegeletére; egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.
2Móz 25:13 Csinálj rúdakat is sittim-fából, és azokat is megborítsd arannyal.
2Móz 25:14 És a rúdakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát.
2Móz 25:15 A rúdak álljanak a láda karikáiban; ne vegyék ki azokból.
2Móz 25:16 És a bizonyságot, a melyet néked adok, tedd a ládába.
2Móz 25:17 Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset.
2Móz 25:18 Csinálj két Kérubot is aranyból, vert [arany]ból csináld azokat a fedélnek két végére.
2Móz 25:19 Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélből csináljátok ki a Kérubokat annak két végén.
2Móz 25:20 A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak.
2Móz 25:21 A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, a melyet adok néked.
2Móz 25:22 Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak.
2Móz 25:23 Csinálj asztalt is sittim-fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat.
2Móz 25:24 És borítsd be azt tiszta aranynyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot.
2Móz 25:25 Csinálj reá köröskörűl egy tenyérnyi karájt, karajára pedig csinálj köröskörűl arany pártázatot.
2Móz 25:26 Négy arany karikát is csinálj hozzá, és illeszd a karikákat a négy lábának négy szegletére.
2Móz 25:27 A karáj mellett legyenek a karikák rúdtartókul, hogy hordozhassák az asztalt.
2Móz 25:28 Azokat a rúdakat is sittim-fából csináld és aranynyal borítsd be, és azokon hordozzák az asztalt.
2Móz 25:29 Készítsd el tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, a melyekkel italáldozatot áldoznak; tiszta aranyból csináld azokat.
2Móz 25:30 És tégy az asztalra szent kenyeret, [mely] mindenkor előttem [legyen].
2Móz 25:31 Csinálj gyertyatartót is tiszta aranyból; vert [arany]ból készüljön a gyertyatartó; annak szára, ága csészéi, gombjai és virágai ugyanabból legyenek.
2Móz 25:32 Hat ág jőjjön ki oldalaiból; három gyertyatartó-ág az egyik oldalból, és három gyertyatartó-ág a másik oldalból.
2Móz 25:33 Mandolavirág formájú három csésze az egyik ágon, gombbal és virággal; és mandolavirág formájú három csésze a másik ágon is, gombbal és virággal; így legyen a gyertyatartóból kijövő mind a hat ágon.
2Móz 25:34 A gyertyatartón pedig négy mandolavirág formájú csésze legyen, gombjaival és virágaival.
2Móz 25:35 Gomb legyen a belőle [kijövő] két ág alatt; ismét gomb a belőle [kijövő] két ág alatt, és ismét gomb a belőle [kijövő] két ág alatt: [így] a gyertyatartóból kijövő [mind] a hat ág alatt.
2Móz 25:36 Gombjaik és ágaik magából legyenek; egy darab tiszta aranyból legyen verve az egész.
2Móz 25:37 Csinálj hozzá hét mécset is, és úgy rakják fel mécseit, hogy előre világítsanak.
2Móz 25:38 Hamvvevői és hamutartói is tiszta aranyból legyenek.
2Móz 25:39 Egy tálentom tiszta aranyból csinálják azt, mindezeket az eszközöket.
2Móz 25:40 Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked.
 

« 24. rész 26. rész »