•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1. Mózes 5. rész

« 4. rész 6. rész »

 
1Móz 5:1 Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.

1Móz 5:2 Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének.

1Móz 5:3 Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze [fiat] az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.

1Móz 5:4 És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 5:5 És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.

1Móz 5:6 Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.

1Móz 5:7 És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 5:8 És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.

1Móz 5:9 Éle pedig Énós kilenczven esztendőt, és nemzé Kénánt.

1Móz 5:10 És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 5:11 És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.

1Móz 5:12 Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.

1Móz 5:13 És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 5:14 És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.

1Móz 5:15 Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.

1Móz 5:16 És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 5:17 És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.

1Móz 5:18 Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot.

1Móz 5:19 És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 5:20 És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala.

1Móz 5:21 Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.

1Móz 5:22 És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 5:23 És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.

1Móz 5:24 És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.

1Móz 5:25 Éle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet.

1Móz 5:26 És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 5:27 És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.

1Móz 5:28 Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat.

1Móz 5:29 És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.

1Móz 5:30 És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 5:31 És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.

1Móz 5:32 És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.

 

« 4. rész 6. rész »