•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1. Mózes 11. rész

« 10. rész 12. rész »

 
1Móz 11:1 Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.

1Móz 11:2 És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének.

1Móz 11:3 És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.

1Móz 11:4 És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.

1Móz 11:5 Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai.

1Móz 11:6 És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban.

1Móz 11:7 Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.

1Móz 11:8 És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost.

1Móz 11:9 Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.

1Móz 11:10 Ez a Sém nemzetsége: Sém száz esztendős korában nemzé Arpaksádot, két esztendővel az özönvíz után.

1Móz 11:11 És éle Sém, minekutánna nemzette Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 11:12 Arpaksád pedig harminczöt esztendős vala, és nemzé Séláht.

1Móz 11:13 És éle Arpaksád, minekutánna nemzette Séláht, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 11:14 Séláh pedig harmincz esztendős vala, és nemzé Hébert.

1Móz 11:15 És éle Séláh, minekutánna nemzé Hébert, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 11:16 Héber pedig harmincznégy esztendős vala és nemzé Péleget.

1Móz 11:17 És éle Héber, minekutánna nemzé Péleget, négyszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 11:18 Péleg pedig harmincz esztendős vala, és nemzé Réut.

1Móz 11:19 És éle Péleg, minekutánna nemzé Réut, kétszáz kilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 11:20 Réu pedig harminczkét esztendős vala, és nemzé Sérugot.

1Móz 11:21 És éle Réu, minekutánna nemzé Sérugot, kétszáz hét esztendeig és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 11:22 Sérug pedig harmincz esztendős vala, és nemzé Nákhort.

1Móz 11:23 És éle Sérug, minekutánna nemzé Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 11:24 Nákhor pedig huszonkilencz esztendős vala, és nemzé Thárét.

1Móz 11:25 És éle Nákhor, minekutánna nemzé Thárét, száz tizenkilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

1Móz 11:26 Tháré pedig hetven esztendős vala, és nemzé Ábrámot, Nákhort, Háránt.

1Móz 11:27 Ez a Tháré nemzetsége: Tháré nemzé Ábrámot, Nákhort és Háránt. Hárán pedig nemzé Lótot.

1Móz 11:28 Meghala pedig Hárán, az ő atyjának Thárénak szemei előtt, az ő születésének földjén, Úr-Kaszdimban.

1Móz 11:29 Ábrám pedig és Nákhor vőnek magoknak feleséget: az Ábrám feleségének neve Szárai; a Nákhor feleségének neve Milkhah, Háránnak Milkhah atyjának és Jiszkáh atyjának leánya.

1Móz 11:30 Szárai pedig magtalan vala; nem vala néki gyermeke.

1Móz 11:31 És felvevé Tháré Ábrámot az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr-Kaszdimból, hogy Kanaán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének.

1Móz 11:32 Vala pedig Tháré kétszáz öt esztendős, és meghala Tháré Háránban.

 

« 10. rész 12. rész »

 

 

« 10. rész 12. rész »