•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1 Krónikák 25. rész

« 24. rész 26. rész »

1Krón 25:1 Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal. Azok száma, a kik e szolgálatra [rendeltettek,] az ő szolgálatuk szerint:

1Krón 25:2 Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, a ki a király mellett prófétál vala.

1Krón 25:3 A Jédutun [fiai] közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia [és] [Simei,] hatan cziterával az ő atyjok Jédutun mellett, a ki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala.

1Krón 25:4 A Hémán [fiai] közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.

1Krón 25:5 Ezek mind Hémán fiai, a ki az Isten beszédeiben a király látnoka a [hatalom] szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada.

1Krón 25:6 Ezek mindnyájan az ő atyjuk mellett valának, a kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint.

1Krón 25:7 Ezeknek száma testvéreikkel együtt, a kik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolczvannyolcz vala.

1Krón 25:8 És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt.

1Krón 25:9 És esék az első sors az Asáf [fiára,] Józsefre; Gedáliára a második. Ő és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:10 A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:11 Negyedik Jisrire [esék], kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:12 Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:13 Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:14 Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:15 Nyolczadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:16 Kilenczedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:17 Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:18 Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:19 Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:20 Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:21 Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:22 Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:23 Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:24 Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:25 Tizennyolczadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:26 Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:27 Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:28 Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:29 Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:30 Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

1Krón 25:31 Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

« 24. rész 26. rész »