•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1 Krónikák 2. rész

« 1. rész 3. rész »

 
1Krón 2:1 Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;

1Krón 2:2 Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.

1Krón 2:3 Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsőszülött [fia] gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az [Úr].

1Krón 2:4 Thámár pedig, az ő menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten [valának.]

1Krón 2:5 Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul.

1Krón 2:6 Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestől öten.

1Krón 2:7 Kármi fiai: Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból.

1Krón 2:8 Ethán fia: Azária.

1Krón 2:9 Kheczrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai.

1Krón 2:10 Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.

1Krón 2:11 Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt;

1Krón 2:12 Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait;

1Krón 2:13 Isai pedig nemzé Eliábot, az ő elsőszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat.

1Krón 2:14 Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket.

1Krón 2:15 Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát;

1Krón 2:16 És nővéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három.

1Krón 2:17 Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségéből való Jéter vala.

1Krón 2:18 Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az ő Azuba nevű feleségétől és Jérióttól; és ezek az ő fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.

1Krón 2:19 Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt.

1Krón 2:20 Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt.

1Krón 2:21 Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert ő ezt elvette vala hatvan esztendős korában, és szülé néki Ségubot.

1Krón 2:22 Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén.

1Krón 2:23 De Gesur és Árám elvették tőlük Jáir falvait, Kenáthot és mezővárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié.

1Krón 2:24 Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.

1Krón 2:25 Jérakhméelnek, a Kheczrón elsőszülöttének fiai voltak: Rám, az elsőszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.

1Krón 2:26 Volt más felesége is Jérakhméelnek, Atára nevű; ez az Onám anyja.

1Krón 2:27 Rámnak, Jérakhméel elsőszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker.

1Krón 2:28 Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.

1Krón 2:29 Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot.

1Krón 2:30 Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg.

1Krón 2:31 Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai.

1Krón 2:32 Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg.

1Krón 2:33 Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai.

1Krón 2:34 Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevű.

1Krón 2:35 És adá Sésán e Járha nevű szolgájának az ő leányát feleségül, a ki szülé néki Athait.

1Krón 2:36 Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot;

1Krón 2:37 Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet;

1Krón 2:38 Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.

1Krón 2:39 Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását;

1Krón 2:40 Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot;

1Krón 2:41 Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.

1Krón 2:42 A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsőszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja.

1Krón 2:43 Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma.

1Krón 2:44 Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait,

1Krón 2:45 A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon [volt] a Bethsúr atyja.

1Krón 2:46 Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt.

1Krón 2:47 Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.

1Krón 2:48 A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát.

1Krón 2:49 És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb leánya vala.

1Krón 2:50 Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsőszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja.

1Krón 2:51 Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja.

1Krón 2:52 Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót [ura].

1Krón 2:53 A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektől származának a Sorateusok és az Estaoliteusok.

1Krón 2:54 Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele.

1Krón 2:55 És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak.
 

« 1. rész 3. rész »