•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 8. rész

« 7. rész 9. rész »

Jób 8:1 Akkor felele a sukhi Bildád, és monda:

Jób 8:2 Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél?

Jób 8:3 Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot?

Jób 8:4 Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket.

Jób 8:5 De ha te az Istent buzgón keresed, és a Mindenhatóhoz [bocsánatért] könyörögsz;

Jób 8:6 Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát.

Jób 8:7 És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon.

Jób 8:8 Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra!

Jób 8:9 Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön.

Jób 8:10 Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívök szerint néked?!

Jób 8:11 Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül?

Jób 8:12 Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad.

Jób 8:13 Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége [is] elvész.

Jób 8:14 Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló.

Jób 8:15 Házára támaszkodik, és nem áll meg; kapaszkodik belé, és nem marad meg.

Jób 8:16 Bő nedvességű ez a napfényen [is,] és ágazata túlnő a kertjén.

Jób 8:17 Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen.

Jób 8:18 Ámha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak!

Jób 8:19 Ímé ez az ő pályájának öröme! És más hajt ki a porból.

Jób 8:20 Ímé az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt.

Jób 8:21 Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal.

Jób 8:22 Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.

« 7. rész 9. rész »