•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Jób 40. rész

« 39. rész 41. rész »

 
Jób 40:1 Ekkor szóla az Úr Jóbnak a forgószélből, és monda:
Jób 40:2 Nosza! övezd fel, mint férfi, derekadat; én kérdezlek, te pedig taníts engem!
Jób 40:3 Avagy semmivé teheted-é te az én igazságomat; kárhoztathatsz-é te engem azért, hogy te igaz légy?
Jób 40:4 És van-é ugyanolyan karod, mint az Istennek, mennydörgő hangon szólasz- é, mint ő?
Jób 40:5 Ékesítsd csak fel magadat fénynyel és méltósággal, ruházd fel magadat dicsőséggel és fenséggel!
Jób 40:6 Öntsd ki haragodnak tüzét, és láss meg minden kevélyt és alázd meg őket!
Jób 40:7 Láss meg minden kevélyt és törd meg őket, és a gonoszokat az ő helyükön tipord le!
Jób 40:8 Rejtsd el őket együvé a porba, orczájukat kösd be mélységes sötéttel:
Jób 40:9 Akkor én is dicsőítlek, hogy megtartott téged a te jobbkezed!
Jób 40:10 Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, fűvel él, mint az ökör!
Jób 40:11 Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban!
Jób 40:12 Kiegyenesíti farkát, mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak.
Jób 40:13 Csontjai érczcsövek, lábszárai, mint a vasrudak.
Jób 40:14 Az Isten alkotásainak remeke ez, az ő teremtője adta meg néki fegyverét.
Jób 40:15 Mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mező minden vadja ott játszadozik.
Jób 40:16 Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvóhelyein.
Jób 40:17 Befedezi őt a lótuszfák árnyéka, [és] körülveszik őt a folyami fűzfák.
Jób 40:18 Ha árad is a folyó, nem siet; bizton van, ha szájához a Jordán csapna is.
Jób 40:19 Megfoghatják-é őt szemei láttára, vagy átfúrhatják-é az orrát tőrökkel?!

 

« 39. rész 41. rész »