•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 4. rész

« 3. rész 5. rész »

Jób 4:1 És felele a témáni Elifáz, és monda:

Jób 4:2 Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki bírná türtőztetni magát a beszédben?

Jób 4:3 Ímé sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted;

Jób 4:4 A tántorgót a te beszédeid fentartották, és a reszkető térdeket megerősítetted;

Jób 4:5 Most, hogy rád jött [a sor], zokon veszed; hogy téged ért [a baj,] elrettensz!

Jób 4:6 Nem bizodalmad-é a te istenfélelmed, s nem reménységed- é utaidnak becsületessége?

Jób 4:7 Emlékezzél, kérlek, ki az, a ki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak?

Jób 4:8 A mint én láttam, a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak.

Jób 4:9 Az Istennek lehelletétől elvesznek, az ő haragjának szelétől elpusztulnak.

Jób 4:10 Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése, és az oroszlán-kölykök fogai megsemmisülnek.

Jób 4:11 Az agg oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nőstény oroszlán kölykei elszélednek.

Jób 4:12 Szó lopódzék hozzám, s valami nesz üté meg abból fülemet.

Jób 4:13 Éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket.

Jób 4:14 Félelem szálla rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat.

Jób 4:15 Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódék.

Jób 4:16 Megálla, de ábrázatját föl nem ismerém, egy alak vala szemeim előtt, mély csend, és [ilyen] szót hallék:

Jób 4:17 Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?

Jób 4:18 Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát:

Jób 4:19 Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, a kiknek fundamentumok a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?!

Jób 4:20 Reggeltől estig gyötrődnek, s a nélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre.

Jób 4:21 Ha kiszakíttatik belőlök sátoruk kötele, nem halnak-é meg, és pedig bölcsesség nélkül?

« 3. rész 5. rész »