•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Jób 38. rész

« 37. rész 39. rész »

 
Jób 38:1 Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda:
Jób 38:2 Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?
Jób 38:3 Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem!
Jób 38:4 Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat!
Jób 38:5 Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt?
Jób 38:6 Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;
Jób 38:7 Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?
Jób 38:8 És [kicsoda] zárta el ajtókkal a tengert, a mikor előtünt, az anyaméhből kijött;
Jób 38:9 Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt?
Jób 38:10 Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje:
Jób 38:11 És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak!
Jób 38:12 Parancsoltál-é a reggelnek, a mióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét?
Jób 38:13 Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla.
Jób 38:14 Hogy átváltozzék mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában.
Jób 38:15 Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék?
Jób 38:16 Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?
Jób 38:17 Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é?
Jób 38:18 Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod?
Jób 38:19 Melyik út [visz] oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?
Jób 38:20 Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait.
Jób 38:21 Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél; napjaidnak száma nagy!
Jób 38:22 Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é?
Jób 38:23 A mit fentartottam a szükség idejére, a harcz és háború napjára?
Jób 38:24 Melyik út [visz oda], a hol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön?
Jób 38:25 Ki hasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak útat?
Jób 38:26 Hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, holott senki sincsen;
Jób 38:27 Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjaszszon zsenge pázsitot?
Jób 38:28 Van-é atyja az esőnek, és ki szülte a harmat cseppjeit?
Jób 38:29 Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte?
Jób 38:30 [Miként] rejtőznek el a vizek mintegy kő [alá,] és [mint] zárul be a mély vizek színe?
Jób 38:31 Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é?
Jób 38:32 A hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a gönczölszekeret forgathatod-é fiával együtt?
Jób 38:33 Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön?
Jób 38:34 Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged?
Jób 38:35 Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk?
Jób 38:36 Ki helyezett bölcseséget a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet?
Jób 38:37 Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcseséggel, és ki üríti ki az égnek tömlőit;
Jób 38:38 Mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak?

 

« 37. rész 39. rész »