•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Jób 37. rész

« 36. rész 38. rész »

 
Jób 37:1 Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését, és a zúgást, a mely az ő szájából kijön!
Jób 37:2 Az egész ég alatt szétereszti azt, és villámát is a földnek széléig.
Jób 37:3 Utána hang zendül, az ő fenségének hangjával mennydörög, s nem tartja vissza azt, ha szava megzendült.
Jób 37:4 Isten az ő szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy hogy nem érthetjük.
Jób 37:5 Mert azt mondja a hónak: Essél le a földre! És a zápor-esőnek és a zuhogó zápornak: [Szakadjatok].
Jób 37:6 Minden ember kezét lepecsétli, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve.
Jób 37:7 Akkor a vadállat az ő tanyájára húzódik, és az ő barlangjában marad.
Jób 37:8 Rejtekéből előjön a vihar, és az északi szelektől a fagy.
Jób 37:9 Isten lehellete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége.
Jób 37:10 Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, s áttöri a borulatot az ő villáma.
Jób 37:11 És az köröskörül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, a mit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.
Jób 37:12 Vagy ostorul, ha földjének úgy kell, vagy áldásul juttatja azt.
Jób 37:13 Vedd ezt füledbe Jób, állj meg és gondold meg az Istennek csudáit.
Jób 37:14 Megtudod-é, mikor rendeli azt rájok az Isten, hogy villanjon az ő felhőjének villáma?
Jób 37:15 Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, [vagy] a tökéletes tudásnak csudáit [érted-é?]
Jób 37:16 Miképen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől?
Jób 37:17 Vele együtt terjesztetted-é ki az eget, a mely szilárd, mint az aczéltükör?
Jób 37:18 Mondd meg nékünk, mit szóljunk néki? A setétség miatt semmit sem kezdhetünk.
Jób 37:19 Elbeszélik-é néki, ha szólok? Ha elmondaná valaki: bizony vége volna!
Jób 37:20 Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át [rajta] és kiderül.
Jób 37:21 Észak felől arany[színű világosság] támad, Isten körül félelmetes dicsőség.
Jób 37:22 Mindenható! Nem foghatjuk meg őt; nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja.
Jób 37:23 Azért rettegjék őt az emberek; a [kevély] bölcsek közül nem lát ő egyet sem.
 

« 36. rész 38. rész »