•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Jób 35. rész

« 34. rész 36. rész »

 
Jób 35:1 Tovább is felele Elihu, és monda:
Jób 35:2 Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené?
Jób 35:3 Hogyha ezt mondod: Mi hasznod belőle? Mivel várhatok többet, mintha vétkezném?
Jób 35:4 Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt.
Jób 35:5 Tekints az égre és lásd meg; és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted!
Jób 35:6 Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene; ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz néki?
Jób 35:7 Ha igaz vagy, mit adsz néki, avagy mit kap a te kezedből?
Jób 35:8 Az olyan embernek [árt] a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának [használ.]
Jób 35:9 A sok erőszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt;
Jób 35:10 De egy sem mondja: Hol van Isten, az én teremtőm, a ki hálaénekre indít éjszaka;
Jób 35:11 A ki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál?
Jób 35:12 Akkor azután kiálthatnak, de ő nem felel a gonoszok kevélysége miatt;
Jób 35:13 Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a Mindenható arra nem tekint.
Jób 35:14 Hátha még azt mondod: Te nem látod őt; az ügy előtte van és te reá vársz!
Jób 35:15 Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra:
Jób 35:16 Azért tátja fel Jób hívságra a száját, [és] szaporítja a szót értelem nélkül.

 

« 34. rész 36. rész »