•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 32. rész

« 31. rész 33. rész »

 
Jób 32:1 Miután ez a három ember megszünt vala felelni Jóbnak, mivel ő igaz vala önmaga előtt:
Jób 32:2 Haragra gerjede Elihu, a Barakeél fia, a ki Búztól való vala, a Rám nemzetségéből. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél.
Jób 32:3 De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivelhogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jóbot.
Jób 32:4 Elihu azonban várakozott a Jóbbal való beszéddel, mert amazok öregebbek valának ő nála.
Jób 32:5 De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfiú szájában, akkor gerjede föl az ő haragja.
Jób 32:6 És felele a Búztól való Elihu, Barakeél fia, és monda: Napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam és féltem tudatni veletek véleményemet.
Jób 32:7 Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcseséget az évek sokasága!
Jób 32:8 Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki!
Jób 32:9 Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet.
Jób 32:10 Azt mondom azért: Hallgass reám, hadd tudassam én is véleményemet!
Jób 32:11 Ímé, én végig vártam beszédeiteket, figyeltem, a míg okoskodtatok, a míg szavakat keresgéltetek.
Jób 32:12 Igen ügyeltem reátok és ímé, Jóbot egyikőtök sem czáfolá meg, sem beszédére meg nem felelt.
Jób 32:13 Ne mondjátok azt: Bölcseségre találtunk, Isten győzheti meg őt és nem ember!
Jób 32:14 Mivel én ellenem nem intézett beszédet, nem is a ti beszédeitekkel válaszolok hát néki.
Jób 32:15 Megzavarodának és nem feleltek többé; kifogyott belőlök a szó.
Jób 32:16 Vártam, de nem szóltak, csak álltak és nem feleltek többé.
Jób 32:17 Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet!
Jób 32:18 Mert tele vagyok beszéddel; unszolgat engem a bennem levő lélek.
Jób 32:19 Ímé, bensőm olyan, mint az [új] bor, a melynek nyílása nincsen; miként az új tömlők, [csaknem] szétszakad.
Jób 32:20 Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak; felnyitom ajkaimat, és felelek.
Jób 32:21 Nem leszek személyválogató senki iránt; nem hizelkedem egy embernek sem;
Jób 32:22 Mert én hizelkedni nem tudok; könnyen elszólíthatna engem a teremtőm!

« 31. rész 33. rész »

« 31. rész 33. rész »