•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 29. rész

« 28. rész 30. rész »

Jób 29:1 Jób pedig folytatá az ő beszédét, és monda:
Jób 29:2 Oh, vajha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, a mikor Isten őrzött engem!
Jób 29:3 Mikor az ő szövétneke fénylett fejem fölött, [s] világánál jártam a setétet;
Jób 29:4 A mint java-korom napjaiban valék, a mikor Isten gondossága borult sátoromra!
Jób 29:5 Mikor még a Mindenható velem volt, [és] körültem voltak gyermekeim;
Jób 29:6 Mikor lábaimat [édes] tejben mostam, és mellettem a szikla olajpatakokat ontott;
Jób 29:7 Mikor a kapuhoz mentem, fel a városon; a köztéren székemet fölállítám:
Jób 29:8 Ha megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek is fölkeltek [és] állottak.
Jób 29:9 A fejedelmek abbahagyták a beszédet, és tenyeröket szájukra tették.
Jób 29:10 A főemberek szava elnémult, és nyelvök az ínyökhöz ragadt.
Jób 29:11 Mert a mely fül hallott, boldognak mondott engem, és a mely szem látott, bizonyságot tett én felőlem.
Jób 29:12 Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, a kinek nem volt segítsége.
Jób 29:13 A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét megörvendeztetém.
Jób 29:14 Az igazságot magamra öltém és az is magára ölte engem; palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem.
Jób 29:15 A vaknak én szeme valék, és a sántának lába.
Jób 29:16 A szűkölködőknek én atyjok valék, az ismeretlennek ügyét is jól meghányám-vetém.
Jób 29:17 Az álnoknak zápfogait kitördösém, és fogai közül a prédát kiütém vala.
Jób 29:18 Azt gondoltam azért: fészkemmel veszek el, és mint a homok, megsokasodnak napjaim.
Jób 29:19 Gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat.
Jób 29:20 Dicsőségem megújul velem, és kézívem erősebbé lesz kezemben.
Jób 29:21 Hallgattak és figyeltek reám, és elnémultak az én tanácsomra.
Jób 29:22 Az én szavaim után nem szóltak többet, [s harmatként] hullt []rájok beszédem.
Jób 29:23 Mint az esőre, úgy vártak rám, és szájukat tátották, mint tavaszi záporra.
Jób 29:24 Ha rájok mosolyogtam, nem bizakodtak el, és arczom derüjét nem sötétíték be.
Jób 29:25 [Örömest] választottam útjokat, mint főember ültem [ott;] úgy laktam [ott,] mint király a hadseregben, mint a ki bánkódókat vigasztal.

 

« 28. rész 30. rész »