•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 22. rész

« 21. rész 23. rész »

Jób 22:1 Felele pedig a Témánból való Elifáz, és monda:
Jób 22:2 Az Istennek használ-é az ember? Sőt önmagának használ az okos!
Jób 22:3 Gyönyörűségére van-é az a Mindenhatónak, ha te igaz vagy; avagy nyereség-é, hogy feddhetetlenül jársz?
Jób 22:4 A te [isteni] félelmedért fedd-é téged, és [azért] perel-é veled?
Jób 22:5 Avagy nem sok-é a te gonoszságod, és nem véghetetlen-é a te hamisságod?
Jób 22:6 Hiszen zálogot vettél a te atyádfiától méltatlanul, és a szegényeket mezítelenekké tetted.
Jób 22:7 Az eltikkadtnak vizet sem adtál inni, és az éhezőtől megtagadtad a kenyeret.
Jób 22:8 A ki hatalmas volt, azé vala az ország, és a ki nagytekintélyű volt, az lakik vala rajta.
Jób 22:9 Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, és az árváknak karjai eltörettek.
Jób 22:10 Azért vett körül téged a veszedelem, és rettegtet téged hirtelen való rettegés;
Jób 22:11 Avagy a setétség, hogy ne láthass, és a vizek árja, a mely elborít!
Jób 22:12 Hát nem olyan magas-é Isten, mint az egek? És lásd, a csillagok is ott fent mily igen magasak!
Jób 22:13 És mégis azt mondod: Mit tud az Isten; megítélheti-é, a mi a homály mögött van?
Jób 22:14 Sűrű felhők leplezik el őt és nem lát, és az ég körületén jár.
Jób 22:15 Az ősvilág ösvényét követed-é, a melyen az álnok emberek jártak;
Jób 22:16 A kik időnap előtt ragadtattak el, és alapjokat elmosta a víz?!
Jób 22:17 A kik azt mondják vala Istennek: Távozzál el tőlünk! És mit cselekedék velök a Mindenható?
Jób 22:18 Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem.
Jób 22:19 Látják ezt az igazak és örülnek rajta, az ártatlan pedig csúfolja őket:
Jób 22:20 Valósággal kigyomláltatott a mi ellenségünk, és az ő maradékjokat tűz emészti meg!
Jób 22:21 Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik reád.
Jób 22:22 Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit!
Jób 22:23 Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, megépíttetel, [és] az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól.
Jób 22:24 Vesd a porba a nemes érczet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat:
Jób 22:25 És akkor a Mindenható lesz a te nemes érczed és a te ragyogó ezüstöd.
Jób 22:26 Bizony akkor a Mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arczodat Istenhez emeled.
Jób 22:27 Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat.
Jób 22:28 Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik.
Jób 22:29 Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja.
Jób 22:30 Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az.

 

« 21. rész 23. rész »