•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Jób 20. rész

« 19. rész 21. rész »

Jób 20:1 Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda:
Jób 20:2 Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem.
Jób 20:3 Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem.
Jób 20:4 Tudod-é azt, hogy eleitől fogva, mióta az embert e földre helyheztette,
Jób 20:5 Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?
Jób 20:6 Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével:
Jób 20:7 Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és a kik látták, azt mondják: Hol van ő?
Jób 20:8 Mint az álom, úgy elrepül és nem találják őt; eltünik, mint az éjjeli látomás.
Jób 20:9 A szem, a mely rá ragyogott, nem [látja] többé, és az ő helye sem törődik már vele.
Jób 20:10 Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát.
Jób 20:11 Csontjai, ha megtelnek is ifjú erővel, de vele együtt roskad az a porba.
Jób 20:12 Ha édes az ő szájában a gonoszság, és elrejti azt az ő nyelve alá;
Jób 20:13 És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között:
Jób 20:14 Az ő étke elváltozik az ő gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.
Jób 20:15 Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az ő hasából kiűzi azt az Isten.
Jób 20:16 A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg őt,
Jób 20:17 [Hogy] ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.
Jób 20:18 A mit [másoktól] szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az ő cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak.
Jób 20:19 Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt.
Jób 20:20 Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát.
Jób 20:21 Az ő falánksága elől semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az ő jóléte.
Jób 20:22 Mikor teljes az ő bősége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá.
Jób 20:23 Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.
Jób 20:24 Mikor vasból csinált fegyver elől fut, aczélból csinált íj veri át.
Jób 20:25 Kihúzza és az kijön a testéből és kivillan az epéjéből; rettegés támad felette.
Jób 20:26 Mindenféle titkos sötétség van az ő vagyonán; fúvás nélkül való tűz emészti meg őt; elpusztíttatik az is, a mi sátrában megmaradt.
Jób 20:27 Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad.
Jób 20:28 Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az ő haragjának napján.
Jób 20:29 Ez a gonosz ember fizetése Istentől, és az ő beszédének jutalma a Mindenhatótól.
J

« 19. rész 21. rész »