•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 19. rész

« 18. rész 20. rész »

Jób 19:1 Felele pedig Jób, és monda:
Jób 19:2 Meddig búsítjátok még a lelkemet, és kínoztok engem beszéddel?
Jób 19:3 Tízszer is meggyaláztatok már engem; nem pirultok, hogy így erősködtök ellenem?
Jób 19:4 Még ha csakugyan tévedtem is, tévedésem énmagamra hárul.
Jób 19:5 Avagy csakugyan pöffeszkedni akartok ellenem, és feddődni az én gyalázatom felett?
Jób 19:6 Tudjátok meg hát, hogy Isten alázott meg engem, és az ő hálójával ő vett engem körül.
Jób 19:7 Ímé, kiáltozom az erőszak miatt, de meg nem hallgattatom, segélyért kiáltok, de nincsen igazság.
Jób 19:8 Utamat úgy elgátolta, hogy nem mehetek át rajta, és az én ösvényemre sötétséget vetett.
Jób 19:9 Tisztességemből kivetkőztetett, és fejemnek koronáját elvevé.
Jób 19:10 Megronta köröskörül, hogy elveszszek, és reménységemet, mint a fát, letördelé.
Jób 19:11 Felgerjesztette haragját ellenem, és úgy bánt velem, mint ellenségeivel.
Jób 19:12 Seregei együtt jövének be és utat csinálnak ellenem, és az én sátorom mellett táboroznak.
Jób 19:13 Atyámfiait távol űzé mellőlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem.
Jób 19:14 Rokonaim visszahúzódtak, ismerőseim pedig elfelejtkeznek rólam.
Jób 19:15 Házam zsellérei és szolgálóim idegennek tartanak engem, jövevény lettem előttök.
Jób 19:16 Ha a szolgámat kiáltom, nem felel, még ha könyörgök is néki.
Jób 19:17 Lehelletem idegenné lett házastársam előtt, s könyörgésem az én ágyékom magzatai előtt.
Jób 19:18 Még a kisdedek is megvetnek engem, ha fölkelek, ellenem szólnak nékem.
Jób 19:19 Megútált minden meghitt emberem; a kiket szerettem, azok is ellenem fordultak.
Jób 19:20 Bőrömhöz és húsomhoz ragadt az én csontom, csak fogam húsával menekültem meg.
Jób 19:21 Könyörüljetek rajtam, könyörüljetek rajtam, oh ti barátaim, mert az Isten keze érintett engem!
Jób 19:22 Miért üldöztök engem úgy, mint az Isten, és mért nem elégesztek meg a testemmel?
Jób 19:23 Oh, vajha az én beszédeim leirattatnának, oh, vajha könyvbe feljegyeztetnének!
Jób 19:24 Vasvesszővel és ónnal örökre kősziklába metszetnének!
Jób 19:25 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
Jób 19:26 És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent.
Jób 19:27 A kit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más. Az én veséim megemésztettek én bennem;
Jób 19:28 Mert ezt mondjátok: Hogyan fogjuk őt üldözni! [látva,] hogy a dolog gyökere én bennem rejlik.
Jób 19:29 Féljetek a fegyvertől, mert a fegyver a bűnök miatt való büntetés, hogy megtudjátok, hogy van ítélet!

 

« 18. rész 20. rész »

« 18. rész 20. rész »