•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 18. rész

« 17. rész 19. rész »

Jób 18:1 Felele pedig a sukhi Bildád, és monda:
Jób 18:2 Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg [a dolgot], azután szóljunk.
Jób 18:3 Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben?
Jób 18:4 Te éretted, a ki szaggatja lelkét haragjában, vajjon elhagyattatik-é a föld, és felszakasztatik-é a kőszikla helyéről?
Jób 18:5 Sőt inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.
Jób 18:6 A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövétneke kialszik felette.
Jób 18:7 Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg őt.
Jób 18:8 Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár.
Jób 18:9 A sarka tőrbe akad, és kelepcze fogja meg őt.
Jób 18:10 Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő [szokott] ösvényén.
Jób 18:11 Mindenfelől félelmek rettentik őt, és üldözik őt léptennyomon.
Jób 18:12 Éhség emészti fel az ő erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett.
Jób 18:13 Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje.
Jób 18:14 Eltünik sátorából az ő bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik ő.
Jób 18:15 Az lakik sátorában, a ki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak.
Jób 18:16 Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága.
Jób 18:17 Emlékezete elvész a földről, még az utczákon sem marad fel a neve.
Jób 18:18 A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt.
Jób 18:19 Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradéka az ő tanyáján.
Jób 18:20 Az ő pusztulásától megborzadnak, a kik következnek és rettegés fogja el a most élő embereket.
Jób 18:21 Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, a ki nem tiszteli Istent.

« 17. rész 19. rész »