•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Jób 16. rész

« 15. rész 17. rész »

 
Jób 16:1 Felele pedig Jób, és monda:
Jób 16:2 Efféle dolgokat sokat hallottam. Nyomorult vigasztalók vagytok ti mindnyájan!
Jób 16:3 Vége lesz-é már a szeles beszédeknek, avagy mi ingerel téged, hogy [így] felelsz?
Jób 16:4 Én is szólhatnék úgy mint ti, csak volna a ti lelketek az én lelkem helyén! Szavakat fonhatnék össze ellenetek; csóválhatnám miattatok a fejemet;
Jób 16:5 Erősíthetnélek titeket [csak] a szájammal és ajakim mozgása kevesbítené [fájdalmatokat.]
Jób 16:6 Ha szólnék is, nem kevesbbednék a keserűségem; ha veszteglek is: micsoda távozik el tőlem?
Jób 16:7 Most pedig már fáraszt engemet. Elpusztítád egész házam népét.
Jób 16:8 Hogy összenyomtál engem, ez bizonyság lett; felkelt ellenem az én ösztövérségem is, szemtől-szembe bizonyít ellenem.
Jób 16:9 Haragja széttépett és üldöz engem. Fogait csikorgatta rám, ellenségemként villogtatja felém tekintetét.
Jób 16:10 Feltátották ellenem szájokat, gyalázatosan arczul csapdostak engem, összecsődültek ellenem.
Jób 16:11 Adott engem az Isten az álnoknak, és a gonoszok kezébe ejte engemet.
Jób 16:12 Csendességben valék, de szétszaggata engem; nyakszirten ragadott és szétzúzott engem, czéltáblává tűzött ki magának.
Jób 16:13 Körülvettek az ő íjászai; veséimet meghasítja és nem kimél; epémet a földre kiontja.
Jób 16:14 Rést rés után tör rajtam, és rám rohan, mint valami hős.
Jób 16:15 Zsák-ruhát varrék az én [fekélyes] bőrömre, és a porba fúrtam be az én szarvamat.
Jób 16:16 Orczám a sírástól kivörösödött, szempilláimra a halál árnyéka [szállt;]
Jób 16:17 Noha erőszakosság nem tapad kezemhez, és az én imádságom tiszta.
Jób 16:18 Oh föld, az én véremet el ne takard, és ne legyen hely az én kiáltásom számára!
Jób 16:19 Még most is ímé az égben van az én bizonyságom, és az én tanuim a magasságban!
Jób 16:20 Csúfolóim a saját barátaim, azért az Istenhez sír fel az én szemem,
Jób 16:21 Hogy ítélje meg az embernek Istennel, és az ember fiának az ő felebarátjával való dolgát.
Jób 16:22 Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza.
Jób 16:23 Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.
 

« 15. rész 17. rész »