•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 14. rész

« 13. rész 15. rész »

Jób 14:1 Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő.
Jób 14:2 Mint a virág, kinyílik és elhervad, és eltünik, mint az árnyék és nem állandó.
Jób 14:3 Még az ilyen ellen is felnyitod-é szemeidet, tennen magaddal törvénybe állítasz-é engem?
Jób 14:4 Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki.
Jób 14:5 Nincsenek-é meghatározva napjai? Az ő hónapjainak számát te tudod; határt vetettél néki, a melyet nem hághat át.
Jób 14:6 Fordulj el azért tőle, hogy nyugodalma legyen, hogy legyen napjában annyi öröme, mint egy béresnek.
Jób 14:7 Mert a fának van reménysége; ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak.
Jób 14:8 Még ha megaggodik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porban törzsöke:
Jób 14:9 A víznek illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete.
Jób 14:10 De ha a férfi meghal és elterül; ha az ember kimúlik, hol van ő?
Jób 14:11 Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad:
Jób 14:12 Úgy fekszik le az ember és nem kél fel; az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból.
Jób 14:13 Vajha engem a holtak országában tartanál; rejtegetnél engemet addig, a míg elmúlik a te haragod; határt vetnél nékem, azután megemlékeznél rólam!
Jób 14:14 Ha meghal az ember, vajjon feltámad-é? [Akkor] az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míglen elkövetkeznék az én elváltozásom.
Jób 14:15 Szólítanál és én felelnék néked, kivánkoznál a te kezednek alkotása után.
Jób 14:16 De most számlálgatod az én lépéseimet, és nem nézed el az én vétkeimet!
Jób 14:17 Gonoszságom egy csomóba van lepecsételve, és hozzáadod bűneimhez.
Jób 14:18 Még a hegy is szétomlik, ha eldől; a szikla is elmozdul helyéről;
Jób 14:19 A köveket lekoptatja a víz, a földet elsodorja annak árja: az ember reménységét is úgy teszed semmivé.
Jób 14:20 Hatalmaskodol rajta szüntelen és ő elmegy; megváltoztatván az arczát, úgy bocsátod el őt.
Jób 14:21 Ha tisztesség éri is fiait, nem tudja; ha megszégyenülnek, nem törődik velök.
Jób 14:22 Csak őmagáért fáj még a teste, és a lelke is őmagáért kesereg.
 

« 13. rész 15. rész »